آذربایجانسیاست

تبرئه سه تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان در دادگاه تجدیدنظر

حکم دادگاه تجدید نظر فعالین حرکت ملی آذربایجان، «اولدوز قاسمی، امیرستاری و جواد احمدی» که در شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر  آذربایجان غربی برگزار گردیده بود، صادر شد.

«اولدوز قاسمی، امیرستاری و جواد احمدی» که با اعتراض معاون دادستان اورمیه به حکم صادره – مجددا در دادگاه تجدیدنظر اورمیه مورد محاکمه قرار گرفته بودند، حکم تجدید نظر صادر و فعالین ملی مدنی از اتهامات مطرح شده تبرئه گردیدند.

 

شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی به مستشاری ” حسین حقی ” و ” روح‌اله محبوبی ” دیروز شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹٨ با صدور حکمی اولدوز قاسمی، امیر ستاری رئوف و جواد احمدی یئکانلی سه فعالین حرکت ملی آذربایجان را که در دوازدهمین سالگرد مراسم شهدای سولدوز مرتبط با قیام سراسری آذربایجان دستگیر شده بودند را از اتهامات مطروحه تبرئه کرد.

این سه فعال حرکت ملى آذربایجان در فروردین ماه سال جاری توسط دادگاه کیفری دو سولدوز از اتهامات مطروحه تبرئه ولی در پی اعتراض معاون دادستان اورمیه با دریافت ابلاغیه ای مجددا به این دادگاه احضار شده بودند.

این دادگاه در پی اعتراض معاون دادستان نسبت به تبرئه این افراد در دادگاه بدوی برگزار گردیده بود که نهایتا دادگاه تجدید نظر نیز حکم دادگاه بدوی را عینا تائید نموده و فعالین ملی مدنی آذربایجان دوباره از اتهامات تبرئه شدند.

در حکم دادگاه تجدیدنظر این فعالین حرکت ملی تاکید شده است:
«دلایل و مستندات موجهی که به اساس رسیدگی و اصدار رأی خدشه وارد نماید نیست».

حکم دادگاه تجدید نظر سه تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان در اورمیه صادر شد

لازم به ذکر است؛
روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۹۸، جلسه دادگاه تجدید نظر اولدوز قاسمی، امیر ستاری رئوف و جواد احمدی یئکانلی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی برگزار شده بود.

همچنین امیر ستاری رئوف، زندانی سیاسی زندان تبریز به جلسه دادگاه منتقل نشده و قاضی پرونده روح‌اله محبوبی از پذیرش لایحه دفاعی دو فعال دیگر به دلیل نگارش با زبان تورکی امتناع کرده بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا