آذربایجانایران

جشن تولد زودهنگام برای دریاچه اورمیه، “نگین آزربایجان”

حجم آب دریاچه اورمیه باید ۱۴ میلیارد مترمکعب را ببیند و نباید با استناد به ۲ میلیارد مترمکعب آب جشن تولد دریاچه را گرفت

ن مطلب را بهروز ساری صراف، عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی دانشگاه تبریز، در گفتگو با خبرنگار آذرانجمن بیان کرد.

وی در این خصوص عنوان کرد: حال دریاچه اورمیه از نظر برخی مسئولین و مدیر سازمان ها درحال حاضر رو به بهبودیست و حال خوشی را تجربه می‌کند، اما از نظر هیدرولوژیک نمیتوان چنین سخنی زد و اصلا نمی‌شود با استناد بر بارش های اخیر و زمستان پشت سر گذاشته شده گفت که دریاچه درحال بهتر شدن است زیرا که هنوز گرمای تابستانی و تبخیر شدید آب دریاچه را مشاهده نکرده ایم.

وی با بیان اینکه خیلی زود است که بگوییم دریاچه احیا شده، گفت: دریاچه اورمیه یک دریاچه دائمی با حدود متوسط ۳۰ میلیارد مترمکعب آب بود که اگر تبخیری هم صورت می‌گرفت در مجموع ۲ الی ۳ میلیارد آب را کم می‌کرد که به حیات و عظمت دریاچه هیچ خللی وارد نمی آورد ،ولی درحال حاضر براساس اطهار نظرات مدیران ،حجم آب به ۲ میلیارد مترمکعب هم نرسیده و خیلی زود است که بگوییم خبرهای خوش از دریاچه رسیده!

وی با بیان اینکه دریاچه اورمیه را به دریاچه فصلی تبدیل کرده ایم، افزود: اینکه دریاچه اورمیه دریاچه‌ی دائمی بود و باید دریاچه اورمیه در تراز اکولوژیک خودش به ارتفاع ۱۲۷۴/۶۰ برسد و حجم آب دریاچه باید ۱۴ میلیارد مترمکعب را ببیند و نباید با استناد به ۲ میلیارد مترمکعب آب جشن تولد دریاچه را گرفت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا