آذربایجانجهان

رئیس جمهور آزربایجان در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی شرکت کرد

در 14 سپتامبر، پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه برگزار شد. الهام علی اف رئیس جمهور آزربایجان به عنوان میهمان افتخاری در این نشست حضور داشت.

شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد کرد که آزربایجان فعالانه در کارهای مشترک مربوط به آماده سازی موافقت نامه های حمل و نقل و ترانزیت آسیای مرکزی، ایجاد مکانیسم های کریدورهای حمل و نقل به چین، آسیای جنوبی و کشورهای خاورمیانه و اتحادیه اروپا مشارکت کند.

رئیس جمهور آزربایجان در این اجلاس گفت: آزربایجان یک کشور ترانزیتی قابل اعتماد برای کشورهای آسیای مرکزی در مسیر ترکیه و بازارهای اروپایی است.

علی اف گفت: در سال گذشته حجم مبادلات تجاری آزربایجان با کشورهای آسیای مرکزی بیش از سه برابر و طی هفت ماه امسال 50 درصد افزایش یافته است.

در سال 2017، میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان، برگزاری نشست های مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی را مطرح کرد. این اولین بار است که رئیس جمهور آزربایجان در این نشست شرکت می کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا