آذربایجاناجتماعیایرانسیاست

فاجعه نابودی دریاچه اورمیه؛ پخش هزاران پوستر اعتراضی در شهر کرج

فعالین‌ آذربایجانی‌ در کرج، پنجشنبه ۱۱ آذر، با پخش هزاران‌ پوستر، اعتراض خود را به بی‌تفاوتی مسئولین کشور به نابودی دریاچه اورمیه نشان دادند.

فعالین‌ مدنی‌ آذربایجانی‌ در شهر کرج، پنجشنبه ۱۱ آذر، با پخش هزاران‌ پوستر اعتراضی با موضوع‌ فاجعه نابودی دریاچه اورمیه‌ در مرکز این شهر، اعتراض خود‌ را به نهادهای‌ دولتی‌ جمهوری اسلامی ایران نشان‌ دادند.

«اورمو‌ گؤلۆ‌ سوسوزدو، میللت‌ اویانماسا‌ اودوزدو»، «اویان آذربایجان» و تصویر دریاچه خشک‌ شده‌ اورمیه‌ عنوان‌ متن‌های‌ چاپ‌ شده‌ روی‌ پوستر های‌ اعتراضی پخش‌ شده‌ بصورت‌ گسترده‌ در‌ مرکز‌ شهر‌ کرج‌ می باشد. 

طی روزهای اخیر فعالیت‌ های میدانی فعالین‌ مدنی‌ آذربایجانی‌ در اعتراض به خشک شدن دریاچه‌ اورمیه‌‌ و بی‌تفاوتی مسئولین کشور در قبال آن، در اکثر شهرهای آذربایجان‌ شدت گرفته است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا