ایران

منابع بیداری هویتی تورک های خراسان چيست؟

هدف فعالین فرهنگی و مدنی تورک خراسان "بیداری هویتی ترکان خراسان" می‌باشد. شخص حق دارد با شناخت اصل خود با تصميم گیری صحیح در مسائل سیاسی _ اجتماعی جامعه امروزی در دام استعمارگران اسیر نشود. باید بدانیم منافع بیداری هویتی ترکان خراسان دقیقاً چه چیزی می‌باشد، شفافیت و جدیت در کار؛ بنای استمرار برای هدف را مستحکم می‌کند.

در اصل امروزه، با بیداری در زمینه هویت فردی و جمعی در جامعه، بحث شناخت هویت ملت به چشم می‌خورد و در این امر چندین نفع مختلف دیده می‌شود. در ادامه برای شفافیت و آگاه‌سازی جمعی بخشی از منافع بیداری هويت تركان خراسان را با یکدیگر مرور می‌کنیم:

١. حفظ فرهنگ و زبان: با بیدار شدن هويت فردی و جمعی تركان خراسان، فرهنگ و زبان آن‌ها حفظ می‌شود و از فراموشی و نابودی جلوگيری می‌شود.

٢. تقویت همبستگی: بیدار شدن هویت فردی و جمعی ترکان خراسان، از عوامل تاثیر گذار تقویت همبستگی در بنیان ملت تورک خراسان می‌باشد و باعث افزایش اعتماد به نفس و رشد جامعه می‌گردد.

٣. تحقق عدالت: با بیدار شدن هویت فردی و جمعی ترکان خراسان، عدالت در بین چنین ملتی بهبود می‌پذیرد. چرا که هويت فردی و جمعی، به دليل كاهش نابرابری در بخش‌های مختلف، باعث تحقق عدالت در جامعه می‌گردد.

۴. حفظ سنّت: با بیدار شدن هویت ترکان خراسان، سُنّت آنان حفظ شده و از فراموشی و نابودی جلوگیری می‌شود.

۵.توسعه اقتصادی: بيداری هویتی در زمینه رونق اقتصادی ترکان خراسان تبديل به یکی از عوامل تأثیرگذار در آگاه سازی درمورد نفع حقیقی آن ملت در اقتصاد خراسان می‌باشد و با خلق یک سیاست جامع و با تقویت ارتباطات فرهنگی و تجاری با سایر کشورهای همسایه؛ رفاه و آرامش را حتی برای نسل های آینده به ارمغان می‌آورد.

و….

✍️Dəmir Gücü
____

__

#محمد_برزگر_دوین #خراسان_تورکلری #خوراسان_تورکلری #ترک_خراسان #ترک #خراسان #ایران #اکپسلور #آزادلیق_عدالت_میللی_حکومت #زندگی #تورک
#mohammad_barzegar_devin #dəmirgücü #iran

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا