ایرانسلامتی و زندگی

نظرسنجی ایسپا: مخالفت شهروندان با بازگشایی مدارس به صورت حضوری

در نظرسنجی اخیر ایسپا در خصوص بازگشایی مدارس در اول مهرماه به صورت حضوری ۶۲.۵ درصد از کل جامعه آماری با این موضوع مخالفت کرده‌اند.

در نظرسنجی اخیر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در خصوص “بازگشایی مدارس در اول مهرماه به صورت حضوری با توجه به شرایط فعلی کرونا”، مشخص شد که ۶۲.۵ درصد از کل جامعه آماری با این موضوع مخالف هستند.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در تاریخ ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۰ نظرسنجی را با درنظر گرفتن جمعیت بالای ۱۸ سال کشور (شهری و روستایی) با تعداد نمونه ۱۵۸۱ نفر به شکل مصاحبه تلفنی گردآوری کرد.

در این نظرسنجی، شهروندان به این دو سؤال: “با توجه به شرایط فعلی کرونا با بازگشایی مدارس در اول مهرماه به صورت حضوری موافقید یا مخالف؟” و “در چه صورت موافق بازگشایی مدارس به صورت حضوری هستید؟” پاسخ دادند.

براساس نتایج به دست آمده مشخص شد، ۶۲.۵ درصد از افراد کل نمونه با بازگشایی مدارس به صورت حضوری مخالف هستند؛ ۳۲.۵ درصد با بازگشایی به صورت حضوری موافق و ۴.۹ درصد نیز به این سؤال پاسخی ندادند.

یافته‌های این نظرسنجی برحسب خانواده‌هایی که دانش‌آموز داشتند، مقداری متفاوت بود. ۶۲.۹ درصد پاسخگویان که در خانواده خود دانش‌آموز دارند، مخالف بازگشایی مدارس در اول مهرماه به صورت حضوری هستند و در مقابل، ۳۵ درصد با بازگشایی مدارس به صورت حضوری در شرایط فعلی موافق هستند.

میزان موافقت با بازگشایی مدارس در اول مهرماه به صورت حضوری در مراکز استان‌ها ۲۶.۵ درصد، در شهرهای کوچک ۳۰.۴ درصد و در روستاها ۴۴.۳ درصد بود.

در بخش دوم این نظرسنجی، از افرادی که مخالف بازگشایی مدارس بودند سؤال شد که در چه صورت موافق بازگشایی مدارس به صورت حضوری هستید؟ براین اساس، ۴۰.۳ درصد از کسانی که مخالف بازگشایی مدارس به صورت حضوری هستند، اعلام کردند که تا زمان ریشه‌کن شدن کرونا، مدارس به صورت حضوری بازگشایی نشوند.

همچنین ۵۵ درصد پاسخگویان عنوان کردند که در صورت واکسیناسیون همه معلم‌ها و دانش‌آموزان، موافق بازگشایی مدارس به صورت حضوری هستند. ۰.۷ درصد پاسخگویان، واکسینه شدن همه دانش‌آموزان و  ۰.۴ درصد نیز واکسینه شدن همه معلم‌ها را عامل موافقت با بازگشایی مدارس به صورت حضوری عنوان کردند و ۳.۵ درصد نیز به این سؤال پاسخی ندادند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا