مقالات

واقعیت‌های فرهنگی-مدنی تورکان خراسان – محمد برزگر دوین (دمیرگوجو)

در این مقاله درباره ی چطور به کارگیری هویت صحبت می کنیم ، ولی در اول باید مقاله ی کلیـاتی درمـورد ترکان خراسان را مطالعه کرد باشید.

چکیده

اصل زندگی و نفس کشیدن در این دنیا شناخت هویت است و حال با توجه به کار گیری این اصل مهم چگونه به خودباوری برسیم و ذلت و خاری را از سمت دشمن نپذیریم. شناخت هویت ، سلاح بزرگی است که می تواند باعث جاودانگی یک ملت شود و همین طور باعث پیشرفت در زنـدگی شخصی هر فردی شود . بعد از خودباوری به شما می آموزیم چگونه با حفظ هویت اصلی خـود در جامعه ای که افرادی همیشه در حال حمله کردن به زندگی و هویت اصلی شما اند مقابله کنیـد و اصلا این نوع کار آن ها یعنی چه و چرا امروزه هویت های غیر فارس در ایران کم رنگ شده اند و چرا فرهنگ ایرانی در جهان فرهنگ فارسی تعریف می شود .

مقدمه

فرهنگ یک ملت از آن ها و از زندگی روزمره اش جدا نشدنی است ، من برای اسم هویتم از نـام ملت استفاده میکنم چون تورک ها یک ملت هستند و نه یک قوم . در واقع کلمه اقوام _قـوم را شوونیسم فارس به خورد ما و ملیتهای دیگر در داخل ایران دادن که بگوینـد مـا از یـک قـوم هستیم و شما که خودتان را تورک میدانید تورک نیستید ، شما را تورک زبان کرده اند و یا بـه عرب ها می گویند شما عرب نیستید شما عرب زبان شده اید و به این صورت می خواهند به ما تحمیل کنند که ما همه از یک قوم که همان معنی قوموکیش را میدهد هستیم ، در صورتی که ما از یک قوم نیستیم و از ملیتهای مختلف در داخل ایران هستیم ، به عنوان مثـال شـایـد اکـراد چون زبانشان بیشتر رو به زبان فارسی است از اقوام فارس باشند و در واقع فارسی را با یک لهجه بخصوص صحبت می کنند و در حقیقت اقوام هستند . ولی تورک و عرب این طور نیستند . باید بگم که انسان همیشه در جایی از زندگی اش مرحله ای وجود دارد که باید به عقب برگردد تا هویت خود را نگاه کند توان تازه ای بگیرد و از تاریخ درس بگیرد تا هویتش را حفظ کند . هر کسی که در زندگی مدرن غرق شود نمی تواند با خود بگوید اصـلا هـویتش را نمـی خواهـد و برگشتن به دوره ی قبل و بازبینی تاریخ و فرهنگش باعث عقب ماندن از زندگی اش مـی شـود چون او زندگی مدرنی وابسته اش شده از تاریخ قبل خود در بخش هایی الگو برداری کرده است و در این میان توسط یک ذهن خلاق روش پیشرفته شده است.باید در ذهن خود این موضوع را ثبت کنیم که : هیچ مسئله ای و یا هیچ قطعه ای بدون قالب بندی شکل نمی گیرد . در این مقاله درباره ی چطور به کارگیری هویت صحبت می کنیم ، ولی در اول باید مقاله ی کلیـاتی درمـورد ترکان خراسان را مطالعه کرد باشید و در کل به هویت خودتـون پایبنـد باشـید ، حتـی اگـر اطلاعاتی درمورد تورک بودن خودتان ندارید ولی باز هم با زندگی کردن با هویت اصلی خودتان مشکلی ندارید و یا این که اطلاعات کاملی ندارید ولی باز هـم خـود را تـورک میدانیـد . ولی افرادی که با شک و ترس پا در شناخت هویت خود می گذارند و بیشتر مطالب ساخته شـده در فضای مجازی را قبول می کنند بدانند که زندگی درستی را طی نخواهند کرد ، من به آن ها حق میدهم چون سال ها با آموختن آسیمیلاسیون در زندگی از شناخت اصل هویت خود جدا شـده اند و برای خود هویت جدیدی را درست کرده اند . جمعی دیگری هم هستن با مـوج شوونیسـم فارس هم سو شدند و نمی خواهند کمی به اعمال و افکار خود نگاهی بیندازند و اصلاح شوند و کماکان از پذیرفتن دروغ های بزرگ کلی خوش حال می شوند و ذوق زده می شوند . هنگیمدنیترکان_خراسا … در متن بالا کلی کلمه ی شوونیسم رو بکار بردیم شاید بعضی ها معنی این کلمه را نمیفهمند که در این جا مختصرا درباره اش توضیح میدهم . A Sayta 5/210 شوونیسم یا میهن شگفتی { به فرانسوی CHAUVINISME { در معنای اصـلی و ابتـدایی آن ، یک نوع میهن پرستی افراطی و ستیزه جو ، و یک ایمان کور به برتری و شکوه ملی است . با بسط معنا ، شوونیسم طرفداری مفرط و غیر عقلانی به نام هر گروهی که کسی عضو آن است را شامل می شود ، به خصوص هر وقت این طرفداری ، همراه با کینه و بد اندیشی نسبت بـه گـروه رقیب باشد . جینگوئیسم معادل انگلیسی این واژه فرانسوی است . Ceviri Jacques _….. pdf یکی از روش آسیمیلاسیون { ذوب فرهنگی } اختلاف افکنی بین ملت ها و اقـوام اسـت ، بـرای مثال به کشور خودمان اشاره می کنم اقوام و دو ملت بزرگ در ایران زندگی می کنند که آن دو ملت که جمعیت بالایی از جمعیت ایران را تشکیل میدهند تورک ها و عرب ها هستند . در زمان به روی کار آمدن رضا میرپنج { رضا پهلوی } انگلیس با ایده هایی که در سـر داشـت حرکت و عملیات خرابکارانه ی آسیمیلاسیون را در ایران اجرا کرد . این عمل انگلیس بـرای دو هدف بود یکی برای یک ملت خاص و دیگری برای دین ، تورک ها از قدیم در خاورمیانه و مناطق دیگر و حتی قسمتی از اروپا حضور داشتن و حکومت میکردن و با این عقیده کـه ایـران قـلـب آسیا است و جمعیت بالایی از آن را تورک ها تشکیل میدهند بنابراین اول خطر آن ها هستند . بعد از نام گذاری ایران یک مشکلی در این جا به وجود آمد ، تاریخ نگاران پهلـوی بـا سـاخت منابع غیر واقعی این را به وجود آوردند که در ایران تورک وجود ندارد و آذربایجانی هـا آذری اند و تعریف آذری را از خود به وجود آورند و با استناد کردن به یک نظریه ناقص و غیـر واقعـی گفتند که آذری ها همان فارس زبانانی اند که به وسیله ی مغولان تورک زبان شده است . این نظریه از همان اول مردود بود و باعث اختلاف افکنی بین تورک ها در ایران شدند.در بیشتر مناطق ایران تورک ها ساکن اند که همه ی آن ها دارای تاریخ غنی هستند و در آن منطقه جزو ساکنان اولیه هستند و با دادن اطلاعات غلط { آموزش هایی که در مدارس داده می شـود ، جـو درست کردن بین اجتماع } موجب جدایی افتادن بین تورک های ایران شده انـد یکی از ایـن روش ها که در خراسان مورد استفاده قرار گرفت این بود که : ( ( جوی در بـین اجتمـاع درسـت کردن که ترکان خراسان زبانشان با تورک های آذربایجان فرق میکند و ترکان خراسـان اصـلا زبان آن ها را نمیفهمن و یا اینکه آذربایجانی ها تورک های اصل هستند . ) ) در کنار این روش بر روی نوع تفکر تورک ها کار کردن و حتی به جان زبان تورکی خراسانی افتادن . یکی دیگر از این روش ها ایجاد تغییرات ملیتی _ قومی در ایران بود که باعث خرابی های فرهنگـی زیـادی می شد . این مقاله با بیان مسائل هویتی دنیای امروز تخصصی است به همین خاطر قبلا ذکر کردم قبل از خواندن این مقاله باید در پایه ، هویت اصلی خود را قبول داشته باشید تا بهتر بتوانید این مقاله را مطالعه کنید و به هدف برسید.

برای ادامه مطالعه این مقاله به لینک زیر کلیک کنید

واقعیت_های_فرهنگی_مدنی_ترکان_خراسان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا