آذربایجاناجتماعیایرانسیاست

پخش گسترده پوسترهای عباس لسانی و سایر زندانیان سیاسی در تبریز

فعالان‌ مدنی‌ آذربایجانی‌ در تبریز امروز‌ یکشنبه‌ ۲۳ خرداد نیز با نصب‌ و پخش گسترده‌ پوستر‌ عباس لسانی‌ و سایر زندانیان سیاسی حمایت خود را از آنها اعلام کردند.

در ادامه واکنش‌ها به اعمال فشار از سوی مسئولین‌ زندان‌ و نهادهای امنیتی علیه عباس لسانی و سایر زندانیان سیاسی تورک، فعالان‌ مدنی‌ آذربایجانی‌ در تبریز امروز‌ یکشنبه‌ ۲۳ خرداد نیز با نصب‌ و پخش گسترده‌ پوستر‌ عباس لسانی‌، علی و رضا واثقی، مهرداد شیخی و یوسف کاری، حمایت‌ خود‌ را از زندانیان سیاسی آذربایجانی‌ اعتصاب کرده اعلام و اعتراض‌ خود‌ را به‌ مسئولین‌ زندان‌ و نهادهای امنیتی-اطلاعات‌ نشان دادند.

«عباس لسانی؛ انتخابات‌ در تهران‌ #اعتصاب‌_در_آذربایجان»؛ «جان‌ عباس لسانی در خطر است»؛ عنوان‌ پوسترها‌ و‌ چاپ‌نوشته‌‌های‌ اعتراضی است‌ که‌ به‌ صورت‌ گسترده در سطح شهر تبریز‌ نصب شده است.

در پی اعتصاب غذای‌ عباس لسانی‌ زندانی‌ سیاسی‌ سرشناس آذربایجانی‌ موجی‌ از نگرانی‌ ها‌ و نارضایتی‌ های‌ عمومی‌ بین‌ مردم و‌ نهادهای‌ بین‌ المللی‌ شکل‌ گرفته‌ است‌.

دیروز‌ یوسف‌ کاری‌ و امروز ۳ زندانی‌ سیاسی دیگر بنامهای‌ مهرداد‌ شیخی‌ و برادران‌ علی و رضا‌ واثقی‌ در حمایت‌ از عباس لسانی‌ دست به اعتصاب غذا‌ زدند.

عباس لسانی هفته پیش به مسئولین زندان اردبیل که عامدانه یک زندانی با‌ جرایم خطرناک را به قصد درگیری و آزار و اذیت زندانیان سیاسی به بند او انتقال داده بودند، هشدار اعتصاب غذا داده بود.

همچنین آقای لسانی با تنظیم نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس زندان اردبیل عنوان کرده؛ «برای توقف رفتارهای ظالمانه علیه تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی تا مرگ پیش خواهم رفت.»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا