جهانمقالات

چه کسانی میتوانند بزرگترین برندگان وچه کسانی میتوانند بزرگترین بازندگان دلارزدایی باشند؟ دکتر اسد تقی زاده

الف:بزرگترین مقروضین بر مبنای دلار بزرگترین برندگان دلارزدائی خواهند شد. ب:بزرگترین قرض دهندگان دلار بزرگترین بازندگان دلارزدائی خواهند شد.

فردی که بیشترین بدهی را به دلار داشته باشد،
برنده دلارزدایی خواهد بود. کشور ایالات متحده بزرگترین بدهی دلاری را در مجموع حدود 300 تریلیون دلار دارد (34 تریلیون بدهی دولت و بقیه بدهی شهروندان و شرکت های آمریکا بر حسب دلار). بنابراین، اگر دلار ناپدید شود، دولت، شهروندان و شرکت های ایالات متحده بزرگترین برندگان خواهند بود. آنها نیازی به بازپرداخت 300 تریلیون دلار نخواهند داشت. در آینده، وقتی بسیاری از مردم ایالات متحده متوجه شوند که بطور ناعادلانه بدهکار شده اند، ایالات متحده و مردمش ممکن است به رهبر دلارزدائی تبدیل شود.

چرا و چگونه دولت و ملت آمریکا ناعادلانه بدهکار شد؟
دولت آمریکا دلار چاپ نمی کند. فدرال رزرو با مالکیت خصوصی (72٪ متعلق به Citybank و JP Morgan) دلار چاپ می کند و به دولت و شهروندان با بهره وام می دهد و شهروندان هزینه های بهره دولت مقروضشان را با مالیات می پردازند.در گذشته بانک خصوصی می توانست دلار (بانک نوت)چاپ کند زیرا آنها طلا داشتند و در ازای طلا بانک نوت (دلار) منتشر می کردند. پس از فروپاشی استاندارد طلا یعنی لغو پشتوانه طلا برای دلار در سال 1971، بانک خصوصی (بانک مرکزی آمریکا=FED) دیگر حق چاپ دلار را نداشت.اما بانک خصوصی (FED) به چاپ دلار(غیرقانونی) ادامه داد و حتی به دولت آمریکا با بهره قرض داد چند بانکدار از چاپ پول بدون پشتوانه و از بهره آن سود بردند.
دلار بدون پشتوانه بعنوان پول آمریکا و بعنوان  ارز پشتوانه جهان نباید در انحصار چند بانکدار خصوصی غیر منتخب و غیرشفاف باشد. باید توسط یک سازمان بین المللی منتخب، قانونی شفاف چاپ شود و پول چاپ شده باید عادلانه در بودجه آمریکا و جهان توزیع شود و به نفع همه باشد چون پول جهانی است، نه برای منافع چند بانکدار.
لذا برندگان دلارزدایی 99.9 درصد از جهان خواهند بود و بازندگان معدود بانکدارانی خواهند بود که از هوا دلار می آفرینند و همه و حتی دولت ها را به بدهی (بردگی) می اندازند. پس از بیدار شدن ملت آمریکا، آنها میتوانند پیشروان دلارزدائی شوند و این می تواند سریعتر از آنچه ما فکر می کنیم اتفاق بیفتد،

صاحبان بانک مرکزی آمریکا(FED) چطور از آمریکا و جهان کلاهبرداری کرند؟

فدرال رزرو یک آژانس فدرال نیست. صرف اینکه رئیس جمهور برخی افراد را در هیئت مدیره FED منصوب می کند به این معنی نیست که FED بخشی از دولت است.

1. فدرال رزرو یک موسسه خصوصی است که متعلق به بانک ها است (72٪ متعلق به بانک سیتی و جی پی مورگان).
2.در FED به عنوان یک شرکت سهامی خصوصی خاص و غیردولتی در آن آزادی اطلاعات و شفافیت وجود ندارد.

3.فدرال رزرو مالک دلاری است که از هیچ ایجاد کرد است و دولت آن را با بهره وام می گیرد. 4.FED مالیات نمی پردازد، اما FED هر ماه بخشی از درآمد از سود بهره خود را به خزانه می پردازد، اما آن را به عنوان مالیات پرداخت نمی کند و چون بعنوان مالیات نمیپردازد لذا اداره مالیات آمریکا و یا دیگران نمی توانند حساب کتاب فدرال رزرو را کنترل کنند.
5. فدرال رزرو مالک همه پولی است که چاپ میکند ولی برای آن مالیات نمیپردازد. دولت آمریکا چاپگر دلار نیست، بلکه قرض کننده دلار با بهره است.
6.بدروغ شایع کرده اند که دلار را دولت آمریکا چاپ میکند. اگر دولت دلار را چاپ می کند، چرا دولت آن را قرض می کند و بدهکار می شود؟

7. بانک های بزرگ 95 درصد دلار را از طریق وام دادن بطور الکترونیکی(شماره) ایجاد می کنند.دلار نقد نقد(اسکناس) را فقط FED تولید میکند اما تولید هرنوع دلار(اسکناس و الکترونیکی) و تمام معاملات دلار توسط FED مدیریت و کنترل می شود.لذا تولید دلار الکترونیکی(در رابطه با قرض دادن) توسط بانکهای بزرگ نیز با اجازه و زیر نظر FED است.معمولآ صاحبان اصلی FED همزمان صاحبان اصلی این بانکهای بزرگ هستند که 95% دلار موجود در جهان را با قرض دادن از هیچ تولید مکنند و FED بدان اجازه میدهد.  در مجموع در جهان حدود 623 تریلیون دلار بصورت نقد و بصورت بدهی(الکترونیکی) تولید شده است. چه کسی صاحب این 623 تریلیون دلار تولید شده از هیچ است و از آن سود برده و می برد؟
8.در عرض ۱۰ سال(2022-2011) FED حدود 900 میلیارد به خزانه داری آمریکا ریخته که بخشی از سود حاصل از بهره وامی استکه FED به خود دولت داده است.در این ده سال فدرال رزرو 12 تریلیون دلار از هوا تولید کرده(M2) که به دولت نداده(به خزانه داری واریز نشده) و خود صاحب شده و مالیات هم نداده چون از مالیات
معاف است.

9.سند مقدار پول واریز شده به خزانه داری در عرض 10 سال که کمتر از یک تریلیون بوده ولی درآمد FED در این دوره حدود ۱۳ تریلیون دلار بوده.
https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2023/nov/fed-remittances-treasury-explaining-deferred-asset

10.سند از قانون مالیات آمریکا که FED را از مالیات معاف میکند. https://usc-cdn.house.gov/view.xhtml?edition=prelim&path=%2Fprelim%40title12%2Fchapter4&utm_source

11.امپریالیست و کلونیالیست. یک کشور یا ملت نیست،بلکه یک شبکه خصوصی و یک کارتل است و بانکداران در راس آن قرار دارند (صاحبان FED و بانکداران شهر لندن). این بخش خصوصی امپریالیست علاوه بر شرق ایالات متحده آمریکا و دولت ها و ملت های غربی را نیز استثمار کرده و میکند.

12.از آنجائی که اکثر جنگها با قرض دادن این شبکه بانکی به دولتها امکانپزیر میشود ویا اکثر جنگها با اراده و یا بدستور و با وام دهی این گروه انجام میگیرد لذا با سلب قدرت تولید دلار از این گروه به صلح و آرامش و دمکراسی در جهان کمک خواهد کرد.

13.ملت و دولت آمریکا و بقیه ملتها و دولتهای دنیا برای رهائی از چنگ صاحبان بانک مرکزی آمریکا احتیاج به انقلاب یا چنگ ندارند.لازم است که قانون فدرال رزرو را که سال ۱۹۱۳ بطور مشکوک در کنگره تصویب رساندند را در کنگره تغییر دهند و حق چاپ دلار را از فدرال رزرو بگیرند و یا حتی پول آمریکا را از دلار به پول دیگری تغییر دهند که چاپ آن با نظارت مردم و به سود همه باشد.اگر کنگره آمریکا بجای دلار پول دیجتال جدیدی انتخاب کند آنموقع دلار از بازار حذف میشود و آمریکا مجبور به باز پرداخت قرض ۳۰۰ تریلیون دلاریش نمیشود.

14.گروهی که به ناحق حق تولید نجومی دلار بدون پشتوانه بدست گرفته واقف استکه در صورت آگاهی جهانیان و مخصوصآ با آگاهی ملت آمریکا با اکثریت نودو نوه درصدی رو برو خواهد شد که بطریق قانونی و مسالمت آمیز با تصویب یک قانون در کنگره میتوانند قدرت و ثروت دزدیشان از آنان بگیرند.لذا با ایجاد بحرانها ، جنگها ، حاشیه سازیها و با ایجاد گروهای افراتی مذهبی، قومی و تضادها و تفرقه در جهان از تمرکز و اتحاد 99% جهانیان علیه خود(شبکه استعمار مالی) جلوگیری کنند.بدین خاطر ما امروز با مطرح شدن دلار زدائی شاهد افزایش بحرانها و جنگها و افراتگرائی ها در جهان هستیم که به احتمال زیاد قسمت عمده آنها مهندسی شده از طرف این شبکه استعمار میباشد.

15.عدم وجود دمکراس، ثبات و اتحاد در خاورمیانه برای چاپ کننده گان دلار ضروری است این بخاطر نفت خاورمیانه که میبایست به دلار فروخته شود و بخاطر پترودلارش که برای تداوم چاپ نجومی دلار توسط این گروه بانکی نقش مهمی ایفا میکند.لذا این شبکه استعمار با ایجاد و یا با تقویت گروه های مذهبی افراطی شیعه(ج.ا.ایران و “جبهه مقاومت”)، سنی(طالب.داعش،…)،یهودی(در اسرائیل…)،مسیحی(داشناک در ارمنستان) و یا گروههای نژادپرست همسایه ستیز(پان ایرانیست،پ ک ک،….) از ثبات و اتحاد  و  از همزیستی دمکراتیک در منطقه جلوگیری میکند تا در منطقه ملتها و دولتها با یک دیگر مشغول شوند و نتوانند بطور متحد از نفت و پترودلار خودعلیه شبکه استعمار استفاده کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا