köçməni sürətləndirib.

İran

Kəndlərə etinasızlıq, köçməni sürətləndirib.

Taliqan, Savucbulaq və Nəzərabad əhalisinin Məclisdə nümayəndəsi Əli Həddadi: “müxtəlif əmtəələrin qiymətinin artması xalqı çətinliyə salır. Cumhur başqanı və dövlət…

Read More »
Back to top button