Azərbaycanİran

Tarixi məqalə: Azərbaycanın güneyi də daxil olmaqla Təbrizin xarici ölkələrlə əlaqə yolları

İpək yolu üzərində yerləşən Təbriz şəhəri hər zaman bölgənin əhəmiyyətli ticarət mərkəzlərindən biri olmuşdur. Təbriz coğrafi mövqeyi etibarilə Avropa-Asiya arasında bir körpü və strateji əhəmiyyətə malik bölgədir.

İrandakı heç bir bölgə Təbriz qədər inkişafa açıq olmamışdır. Bu vəziyyət şəhərin əhəmiyyətini daha da artırır.

Təbriz quzeydə Azərbaycan və Ermənistan, qərbdə Türkiyə və İraq kimi ölkələrlə qonşu olduğundan İranın digər bölgələrinə nisbətən qonşularla ən çox ticarət əlaqəsi olan şəhərdir.

Başqa sözlə desək, Təbriz İranın Qərbə açılan tək qapısıdır.

Related Articles

Bir cavab yazın

Back to top button