آذربایجانفرهنگ و هنر

الهام علی‌اف شوشا را رسماً پایتخت فرهنگی آذربایجان اعلام کرد

الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان روز جمعه ۱۷ اردیبهشت فرمانی را امضا کرد که شوشا را پایتخت فرهنگی آذربایجان اعلام می‌کند.

این فرمان می گوید که شهر شوشا در طول تاریخ یکی از مراکز مهم تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آذربایجان بوده است. در سال ۱۹۷۷، به ابتکار حیدر علی‌اف، رهبر فقید آذربایجان فرمانی برای “اعلام قسمت تاریخی شوشا به عنوان یک قرق تاریخی و معماری” اتخاذ شد. در نتیجه این فرمان، اقدامات قابل توجهی در جهت محافظت از بناهای تاریخی در شوشا و ماندگاری خاطرات شخصیتهای برجسته فرهنگی و هنری برداشته شده است.

علی‌اف گفت: با استناد به بند ۳۲ ماده ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری آذربایجان، برای بازگرداندن جلوه تاریخی شوشا، بازگرداندن شکوه سابق آن و پیوستن دوباره آن به یک زندگی غنی فرهنگی و همچنین بمنظور ترویج فرهنگ غنی، معماری و برنامه ریزی شهری آذربایجان در صحنه بین المللی، شهر شوشا پایتخت فرهنگی آذربایجان اعلام شد.

در ۸ مه ۱۹۹۲ در نتیجه حمله نظامی ارمنستان به آذربایجان، شهر شوشا اشغال شد و سیاست تخریب میراث تاریخی و فرهنگی مردم آذربایجان در این شهر دنبال شد.

با مبارزه قاطع ارتش آذربایجان، عدالت تاریخی برقرار شد و در ۸ نوامبر سال ۲۰۲۰، شهر شوشا از اشغال آزاد شد. یک فهرست فوری از خسارات وارد شده به شهر، میراث تاریخی و فرهنگی و طبیعت آن تهیه شد و کار بازسازی شهر آغاز شد. به منظور اطمینان از کارآیی در سازماندهی کارهای بازسازی، توجه زیادی به مدیریت دولتی در شوشا شد. اولین فرستاده ویژه رئیس جمهوری آذربایجان در مناطق آزاد شده نیز به منطقه شوشا اختصاص یافت.

اهمیت تاریخی، فرهنگی و ارزش معنوی استثنایی آن برای مردم آذربایجان، برخورد با شوشا را با دقت و حساسیت خاصی ضروری می کند. در این راستا، بهبود بیشتر مدیریت دولتی و مقررات قانونی در شوشا نه تنها به بازسازی و نگهداری میراث تاریخی و فرهنگی در شهر کمک می کند، بلکه شرایط را برای توسعه مستمر آن نیز ایجاد می کند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا