آذربایجاناجتماعیایرانسیاست

«بن‌بست آزادی»؛ گرافیتی «علیرضا فرشی» و اعاده حیثیت به معنای کلمه «آزادی»

فعالین آذربایجانی، روز شنبه ۲۱ فروردین با نصب یک تابلو بنام «بن‌بست آزادی» و درج گرافیتی علیرضا فرشی در اردبیل، بشکل نمادین به سیاستهای فاشیستی ایران اعتراض کردند.

فعالین مدنی آذربایجانی در شهر اردبیل امروز شنبه ۲۱ فروردین۱۴۰۰ پس از نصب یک تابلو در یکی از کوچه های بن‌بست این شهر به نام «بن‌بست آزادی»، گرافیتی علیرضا فرشی، زندانی سیاسی تورک محبوس در زندان تهران بزرگ را زیر این تابلو به تصویر کشیدند.

فعالین مدنی با درج تصویر گرافیتی از علیرضا فرشی دیزج‌یکان و نام گذاری کوچه‌ای بن‌بست بنام آزادی به شکلی نمادین، توجه افکار عمومی را به دادخواست و تلاشهای علیرضا فرشی مبنی بر رفتار قانونی و بدور از فشار نیروهای امنیتی مقامات قضایی، جلب کرده اند.

با توجه به اینکه کلمه «آزادی» در ایران طی ۴۱ سال گذشته برای اشاره به تغییر رژیم در سال ۱۳۵۷ از پهلوی به جمهوری اسلامی استفاده شده و معنای اصلی آن تحریف شده است، از آن تنها در کوچه ها، خیابانها‌ و میدانهای شهر بمنظور  اشاره به ایدیولوژی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود.

از این نظر، گرافیتی علیرضا فرشی همراه با تابلوی «بن‌بست آزادی» از یک سو به معنای اصلی کلمه اعاده حیثیت می‌کند و از دیگر سو، به شکلی نمادین نسبت به سیاستهای فاشیستی و نژادپرستانه حکومت در قبال‌ فعالین‌ و زندانیان‌ سیاسی آذربایجانی اعتراض می‌کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا