آذربایجانایران

مرتضی پروین آزاد اولسون؛ توزیع و نصب پوستر‌ در‌ خیاو(مشگین شهر)

فعالین حرکت ملی آذربایجان‌ روز‌ چهارشنبه‌ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ در اعتراض به بازداشت‌ مرتضی‌ پروین‌ توسط‌ نهادهای‌ امنیتی و حمایت از اعتصاب غذای وی اقدام به توزیع و نصب گسترده پوستر این هنرمند‌ و‌ فعال حرکت ملی آذربایجان با متن های اعتراضی در شهر خیاو(مشگین شهر) کرده‌اند.

«مرتضی پروین آزاد اولسون»

«مرتضی پروین را آزاد کنید»

«پنجمین روز اعتصاب غذای مرتضی پروین در بازداشتگاه اوین»

عناوین‌ متن‌ های‌ اعتراضی‌ است‌ که‌ در‌ پوسترهای‌ نقش‌ بسته‌ روی‌ دیوارهای‌ شهر خیاو توسط‌ فعالین‌ حرکت‌ ملی‌ آذربایجان بصورت گسترده نصب شده است.

مرتضی پروین‌ جدا‌ هنر‌مند‌ حوزه‌ تجسمی‌ و‌ فعال‌ حرکت ملی آذربایجان امروز‌ چهارشنبه ۹ اسفند ماه‌ وارد‌ پنجمین روز‌ از‌ اعتصاب غذای خود شده است.

با‌ توجه‌ به‌ وضعیت جسمانی مرتضی‌ پروین و سابقه بیماری‌های وی، این‌ موضوع‌ باعث‌ تشدید‌ نگرانی‌ خانواده‌ این‌ هنرمند و فعال‌ مدنی شده‌ است. مرتضی‌ پروین‌ از بیماری شدید‌ دیسک در مهره‌های‌ پایینی‌ کمر رنج می برد که با‌ توجه‌ به‌ وضعیت وخیم جسمانی و بی‌ حالی، اعتصاب‌ غذای‌ وی‌ می‌ تواند‌ سلامتی‌اش را با مخاطره جدی مواجه سازد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا