آذربایجان

نصب بنر اعتراضی در اردبیل؛ تبعیض اقتصادی علیه ملت آذربایجان را متوقف کنید

طی روزهای گذشته جمعی از فعالین‌ ملی‌ مدنی‌ آزربایجان جنوبی با نصب بنری در یکی از پارکهای شهر اردبیل اعتراض خود را به وضعیت‌ فلاکت‌ بار اقتصادی‌، افزایش بی رویه‌ قیمتها‌ و افزایش‌ فشارهای‌ شدید بر عموم‌ ملت‌ آزربایجان‌ نشان دادند.

افزایش‌ ظالمانه‌ قیمت ها‌، توسط رژیم فاسد و تورک ستیز همه‌ اقشار ملت‌ آزربایجان‌ بویژه‌ کارگران‌ و‌ مستضعفان را تحت‌ فشار مالی‌ و‌ اجتماعی‌ شدید‌ قرار داده‌ است.

آزربایجانین‌ میللی‌ حرکتی_ اردبیل

مضمون متن‌ بنر‌ اعتراضی است‌ که‌ توسط فعالین‌‌ ملی مدنی‌ آزربایجان جنوبی‌ در‌ یکی‌ از‌ پارکهای‌ اردبیل‌ نصب‌ گردیده‌ است.

افزایش نجومی هزینه‌ها و عدم تناسب آن با درآمدها در ایران طی سال اخیر فشار زیادی را بر مردم تحمیل کرده و بستن مالیاتهای سنگین به صورت مستقیم و غیر مستقیم  از سوی دولت مرکزی بر کسب و کار و مشاغل و مصارف در آزربایجان، ملت آزربایجان را تحت فشار مضاعف قرار داده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا