آذربایجان

پخش انمیشن های تورکی در بین کودکان در زنجان

پخش صدها‌ جلد‌ کتاب‌ تورکی‌ با‌ موضوعات‌ فرهنگی‌ و آموزشی‌ بین‌ کودکان‌ و‌ نوجوانان شهر زنجان

فعالین‌ ملی مدنی آذربایجانی‌ به مناسب بزرگداشت روز جهانی زبان مادری همزمان‌ با دیگر شهرهای آذربایجان و در اعتراض به آسمیلاسیون‌ فرهنگی‌ و‌ زبانی در کشور اقدام‌ به پخش صدها‌ جلد‌ کتاب‌ تورکی‌ با‌ موضوعات‌ فرهنگی‌ و آموزشی‌ بین‌ کودکان‌ و‌ نوجوانان شهر زنجان نمودند.

در روزهای گذشته نیز فعالین حرکت ملی آزربایجان در شهر زنجان به مناسبت روز جهانی زبان مادری اقدام به پخش انمیشن های تورکی در بین کودکان این شهر کرده بودند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا