جهان

۹ مه – روز پیروزی بر فاشیسم

امروز ۷۹ سال از پیروزی تاریخی بر فاشیسم آلمان می گذرد.

پیروزی بر فاشیسم به عنوان تعطیلات رسمی دولتی در آذربایجان نیز جشن گرفته می شود.

نهم ماه مه در کشور یک روز غیر کاری است.

در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ آلمان نازی بر اساس نقشه برق آسا «بارباروسا» به لهستان حمله کرد. با این کار جنگ جهانی دوم به عنوان خونین ترین جنگ تاریخ بشریت آغاز شد. در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱، آلمان هیتلری به اتحاد جماهیر شوروی از جمله آذربایجان حمله کرد. جنگ در ۹ می ۱۹۴۵ به پایان رسید – زمانی که پرچم فاشیسم بر فراز ساختمان رایشستاگ در برلین پایین آمد و پرچم اتحاد جماهیر شوروی نصب شد.

۶۶۰ هزار نفر از آذربایجان در این جنگ شرکت کردند. لشکرهای آذربایجان از قفقاز تا برلین جنگیدند، به حدود ۱۳۰ آذربایجانی عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی، ۳۰ نفر نشان افتخار و ۱۷۰۰۰۰ نفر از هموطنان ما نشان ها و مدال های مختلف اتحاد جماهیر شوروی را دریافت کردند.

دو بار قهرمان اتحاد جماهیر شوروی، ژنرال هزی اصلانوف، قهرمانان اتحاد جماهیر شوروی اسرافیل ممدوف، اصلان وزیروف، عادل قلی اف، ضیا بنیاد اف، گرای اسدوف، حسین بالا علی اف، غفور ممدوف، مالک محرموف، مهدی حسین زاده، ژنرال محمود ابیل اف. ، طرلان علیاربیف، حاجی بابا زینالوف و بسیاری دیگر در تاریخ این جنگ نام خود را ثبت کردند.

نفت آذربایجان نیز یکی از عوامل تعیین کننده در جنگ جهانی دوم بود. بنابراین، در سال ۱۹۴۱، بیشترین مقدار نفت در تاریخ آذربایجان تولید شد – ۲۳.۵ میلیون تن، که ۷۱.۴ درصد نفت تولید شده در اتحاد جماهیر شوروی بود. به طور کلی در سال های جنگ، کارگران نفت آذربایجان ۷۵ میلیون تن نفت، ۲۲ میلیون تن بنزین و سایر فرآورده های نفتی کشور را تامین می کردند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا