آذربایجانمحیط زیست

گام جدید «فائو» برای کمک به مدیریت احیای دریاچه اورمیه

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در چارچوب پروژه «برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه اورمیه» را برگزار کرد.

روز چهارشنبه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، این کارگاه با حضور کارشناسان و پژوهشگرانی از سازمان جهانی «فائو» و وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، ستاد احیای دریاچه اورمیه، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و صنعت ایران در محل پژوهشکده هواشناسی و علوم جو برگزار شد.

مشارکت‌کنندگان در این کارگاه ضمن مرور منطق، رویه و روش به‌کار رفته برای تدوین شاخص ترکیبی خشکسالی؛ متغیرها، مؤلفه‌ها و شاخص‌های بالقوه دیگری را که در گام‌های آتی و برای بهبود شاخص ترکیبی خشکسالی می‌توانند به کار گرفته شوند را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

اورمو گؤلو

آقای جیانلوکا فرانچسکینی، متخصص ارشد فائو در زمینه مدیریت اطلاعات منابع سرزمین در تشریح فعالیت‌های انجام شده گفت: امروز،‌ اولین نتایج حاصل از ارزیابی خشکسالی همچنین روش سنجش خشکسالی ارائه شده، و مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

به گفته وی،‌ این اولین همکاری ایران برای ارائه چنین اطلاعاتی است که از ابعاد مختلف هواشناسی،‌ کشاورزی و هیدرولوژیک به پدیده خشکسالی می‌پردازند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا