آذربایجانایران

توییت صالح کامرانی در خصوص خلق استان های تصنعی توسط دولت ایران

صالح کامرانی با نوشتن توییتی سیاست های تجزیه طلبانه دولت ایران در جغرافیای آذربایجان را محکوم کردند

دولت ایران در صدد خلق استان های تصنعی جهت فریب مردم و ایجاد رضایت کاذب برای فرار از انبار مشکلات عظیم اقتصادی و معیشتی مردم در آذربایجان میباشد .ولی به خوبی آشکار است که هدف اصلی رژیم زدودن نام مقدس آزربایجان از شهرها و مناطق آزربایجان برای تضعیف و نهایتا هویت ملی تورکها میباشد .پروژه نابودی هویتی آزربایجان از تاریخ ۱۳۱۶ با تصویب دومین قانون تقسیم بندی استانی کلید خورده و تا حال ادامه داشته و قصد توقف هم ندارد .با توجه به اینکه سیستم دولتمداری در ایران یک سیستم دولتی متمرکز میباشد و قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت اعاده ایالت تاریخی آزربایجان به شکل ایالت آزربایجان موضوع قانون مصوب ۱۳۲۵ هجری قمری را ندارد .تنها راه باقی مانده تصویب قانون در همین مجلسی شورای اسلامی است که به اسم همه استان‌های جدا شده از آزربایجان کلمه آزربایجان را اضافه کند .مجلس موجود دارای چنین صلاحیتی میباشد .نتیجتا باید به اسم استان های زنجان، اردبیل ،قزوین ،همدان ،البرز اسم آزربایجان مزین شود .علاوه بر این اگر دولت ایران ایجاد استان های جدید را دلیل توسعه بیشتر این مناطق ادعا می کند چرا نباید دیگر شهر هاو مناطقی راکه از آزربایجان جدا کرده و در استان‌های گیلان ،مرکزی ،تهران و..جا داده اند به شکل استان تعریف و نام آزربایجان را به آنها اعاده نکرد .در هر تقسیم بندی منطقه ای باید قوانین و کنوانسیونهای ناظر بر حقوق بومی مردمان آن مناطق که نام تاریخی آن مناطق یکی از حقوق غیر قابل اجتناب مردمان آن مناطق میباشد حفظ شود .در غیر اینصورت هدف استعمارگرایی داخلی برای پاکسازی اتنیکی معنوی بیش نمی باشد .باید با تمام نیرو جلوی این پاکسازی ایستاد و تا اعاده حقوق تاریخی ملت آزربایجان از پا ننشست .
#آزادلیق_عدالت_ملی_حکومت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا