faآذربایجانایران

درخواست اشد مجازات برای کریم بوکسر از طرف دادستان تبریز

 محبوب علیلو دادستان عمومی و انقلاب تبریز با ارسال 4صفحه دادخواست از شعبه 2 دادگاه تحدید نظر درخواست اشد مجازات برای کریم بوکسر فعال مدنی و زیست محیطی آزربایجانی کرد.

جالب توجه اینکه تمام موارد استناد شده از طرف دادستان تبریز فعالیت هایی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تاکید کرده است. کریم اسماعیل زاده با تاسیس کمپین اورموآراز اوچون بیرلیک در مورد وضعیت وخیم دریاچه ارومیه وآلودگی رودخانه آراز توسط ارمنستان اطلاع رسانی کرده بود که موارد تاکید شده در فعالیت های زیست محیطی این فعال مدنی ابتدا شدیدا از طرف حاکمیت و گروهای حامی چون ایرانشهری رد شد. لاکن بعد از گذشت مدت کمی همین مسئولین حمهوری اسلامی با پذیرش آلودگی رودخانه آراز طی جلساتی با ارمنستان دوست و برادرشان بدنبال رفع آلودگی رودخانه آراز بودند. لازم به ذکر است که کریم اسماعیل زاده به خاطر فعالیتهای قانونی خود به 6ماه حبس تغزیزی محکوم شده و در حکم دادگاه وی که توسط قاضی حلمبر قاضی تحت تعقیب نهادی بین المللی حقوق بشر این حکم به خاطر جلو گیری از فعالیت های زیست محیطی صادر شده است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا