آذربایجاناجتماعیایرانسیاستمحیط زیست

«دریاچه‌ اورمیه‌ را نجات‌ دهید»؛ نصب‌ پوسترهای‌ اعتراضی در تبریز

فعالین‌ مدنی آذربایجانی در تبریز، روز ۴ آذر، با نصب پوسترهایی در مرکز شهر نسبت به عدم توجه مسئولین به خشک شدن دریاچه اورمیه اعتراض کردند.

فعالین‌ مدنی آذربایجانی در تبریز، روز ۴ آذر، با نصب پوسترهای اعتراضی در مرکز شهر تبریز نسبت به خشک شدن دریاچه اورمیه و عدم توجه مسئولین به مسائل محیط زیستی آذربایجان اعتراض کردند.

«اورمو‌ گؤلۆ یاشاسین»؛ «دریاچه‌ مان‌ را پس دهید»؛ «نابودی دریاچه اورمیه برابر است با نابودی ملت آذربایجان»؛ «دریاچه‌ اورمیه‌ را نجات‌ دهید»؛ عنوان‌ متن‌ های نوشته شده به دو زبان‌ تورکی و فارسی روی پوسترهای اعتراضی نصب شده در شهر تبریز همراه‌ با تصاویر دریاچه‌ اورمیه‌ است.

در سالهای‌ گذشته‌ بخش بزرگی‌ از دریاچه‌ اورمیه‌ با بی تدبیری و بی مسئولیتی‌ که فعالین آذربایجانی آن را عمدی‌ توصیف می‌کنند، به بیابان و کویر نمک تبدیل‌ شده‌ است. تبدیل شدن دریاچه اورمیه به کویر نمک، نابودی اراضی کشاورزی، محیط زیست، طبیعت و حتی نابودی شهرهای آذربایجان را در پی خواهد‌ داشت.

طبق‌ آمارهای‌ رسمی حجم آب دریاچه بیش از ۲ میلیارد متر مکعب کمتر از میزان آن، در مدت مشابه سال گذشته شده است.

ماه گذشته نیز یکی از اعضای انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران عنوان کرده بود: «وضعیت فاجعه بارتر از گفته مسئولان کشوری است و احتمالا تا پایان پاییز، دریاچه اورمیه از نقطه جغرافیایی ایران حذف شود.»

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا