دیوارنویسی

ایران

دیوارنویسی در تبریز با مضمون لزوم آزادی عباس لسانی و زندانیان سیاسی آذربایجانی

فعالین‌ مدنی‌ آذربایجانی‌ در تبریز، امروز یکشنبه ۲۱ شهریور، با دیوار‌ نویسی‌ گسترده در محلات این شهر، خواستار‌ آزادی‌ عباس…

بیشتر بخوانید »
ایران

پخش گسترده پوسترهای عباس لسانی و سایر زندانیان سیاسی در تبریز

در ادامه واکنش‌ها به اعمال فشار از سوی مسئولین‌ زندان‌ و نهادهای امنیتی علیه عباس لسانی و سایر زندانیان سیاسی…

بیشتر بخوانید »
ایران

دیوارهای زندان‌ مانع همبستگی ما نمی شود؛ ادامه دیوار‌ نویسی‌ها‌ در حمایت از عباس لسانی 

فعالین مدنی آذربایجانی در اردبیل امروز‌ شنبه‌ ۲۲ خرداد، در حمایت‌ از اعتصاب‌ غذای‌ عباس‌ لسانی‌ و اعتراض به اعمال…

بیشتر بخوانید »
ایران

«انتخابات‌ در تهران‌ اعتصاب در آذربایجان»؛ گرافیتی‌ و دیوارنویسی در‌ اردبیل‌ و تبریز

در ادامه حمایت‌ ها‌ از‌ عباس‌ لسانی‌ و‌ اعتراضات‌ نسبت‌ به‌ فشارهای مسئولین‌ زندان‌ که‌ به سفارش «اداره‌ کل‌ اطلاعات‌…

بیشتر بخوانید »
ایران

انتخابات در تهران، اعتصاب در آذربایجان‌؛ دیوار‌نویسی‌ در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی

فعالین‌ مدنی‌ آذربایجانی‌ در شهر اردبیل، امروز‌ جمعه ۲۱ خرداد‌، با‌ دیوار‌ نویسی در‌ سطح‌ شهر‌، اعتراض‌ خود‌ را‌ به‌…

بیشتر بخوانید »
ایران

دیوارنویسی‌ در اردبیل؛ «رای‌ من به حق آزادی‌ زندانیان‌ سیاسی»

فعالین‌ مدنی‌ آذربایجانی‌ در اردبیل، امروز شنبه ۸ خرداد، با‌ دیوار نویسی‌ گسترده‌ در سطح‌ شهر، با اعتراض به انتخابات…

بیشتر بخوانید »
ایران

دیوارنویسی گسترده در تبریز در اعتراض به پرونده‌سازی و صدور حکم سنگین علیه علیرضا فرشی

فعالین مدنی آذربایجانی در تبریز، شب گذشته (۱۲ فروردین) در اعتراض به پرونده‌سازی و صدور حکم زندان علیه علیرضا فرشی…

بیشتر بخوانید »
ایران

دیوار نویسی و نصب تراکت در سطح شهر صوفیان؛ «سیاسی محبوس‌لار آزاد اولسون»

فعالین مدنی شهرستان صوفیان در آذربایجان‌شرقی در پی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی آذربایجان در زندانهای اردبیل و اوین تهران با…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا