Azərbaycan

“TAVRİJ” BiNASININ ADI TƏBRİZLƏ DƏYİŞDİRİLDİ

Təbrizdə bir binanın üzərində“Tavrij” yazısı Təbriz sözü ilə dəyişdirildi.
Bir çox vətəndaş və soyal şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən etiraz edilməsindən sonra bu ad dəyişdirilib. Təbrizin miləl 4 yolunda yerləşən şirkətin sahibi bu binanın adını dəyişdirmək qərarına gəldi.
Xatırladaq ki, Tavrij adı bəzi kürd və erməni qurupları tərəfindən sui-istifadələrə yol açmışdı deyə, təbrizli vətəndaşlar adın dəyişilməsini istədilər.
Qeyd edək ki, son zamanlar Erməni və Kürd tarixçiləri Trixi sənədləri saxtalaşdırmağa başlayıblar. Elə həmin saxtalaşdırmalardan biridə Tavrij adıdır. Beləki həmin iddialara görə Tavrij adı Kürdlərə aiddir və Təbriz isə Kürdlərin şəhəri olub. Ancaq məsələ ilə bağlı sadəcə bir neçə dəqiqə araşdırma apardığımızda aydın olur ki, Kürdərin hazırda yaşadıqları şəhərdə 1 ədəd də olmuş olsun Kürdlərə aiid 100 illik bir məzarda yoxdur.qalsın ki tarixi Azərbaycanın baş kəndi olan Təbriz.
Yunus Oğuz-Bəxtiyar Tuncayın “Türkün gizli Tarixi” adlı kitabın 438-ci səhifəsində “Tavrij” sözü ilə bağlı yazılır:
“Qıpçaq özəllikləri gəncə-qazax ləhcələrində daha aydın duyulmaqdadır. bu ləhəcələrdə “c ” səsinin “j” , “b” səsinin isə “f” kimi təlfəfüz edilməsi qıpçaqlardan qalma əlamtdır.
Yeri gəlmişkən vurğulayaq kı, Azərbaycanın əski şəhərlərindən Təbriz və Şamaxının da adları ayrı-ayrı qıpçaq etənonimlərindən törəmiş etnotoponimlərdir. Bunlardan birincisi “tavrej” qıpçaq soyu ilə, ikincisi isə başqa bir qıpçaq soyu kimaklarla bağlıdır.

Related Articles

Bir cavab yazın

Back to top button