مقالات

بردگی افکار زمینه‌ساز بردگی جسمی – محمد عینی

برده فکری به دلیل عدم تشخیص نفع و ضررش، ممکن است تن خود را نیز به اسارت دیگران در آورد و این بردگی فکر است که زمینه را برای بردگی جسم فراهم میکند.

اگر چه در ظاهر بیش از صدو پنجاه سال است که از صدور اعلامیه آزادی و لغو برده داری توسط آبراهام لینکن میگذرد و اگر چه در جهان امروزی تَن، ظاهراً آزاد است و دیگر زنجیر بردگی از دستان کسی آویزان نیست، اما این جهان پر است از افکاری که زنجیر بردگی بر گردنشان، به آن سمتی کشانده میشوند که خود، اختیاری در انتخاب آن ندارند و برده فکری به دلیل عدم تشخیص نفع و ضررش، ممکن است تن خود را نیز به اسارت دیگران در آورد و این بردگی فکر است که زمینه را برای بردگی جسم فراهم میکند.

همچنین بخوانید: قانون اساسی، اساسی که نادیده گرفته میشود – محمد عینی

به گفته رضا اصفهانی ، برده فکری درست مانند طوطی سخنگویی است که بدون درک و تشخیص مطلب آنچه را که به او آموخته اند بازگو میکند ، و آنچه را که از وی میخواهند کور کورانه انجام میدهد ، و سرنوشت زندگی او به دست دیگران تعیین میگردد ، و آنچه را که آنها میخواهند بلا اراده انجام میدهد . اگر چه خواسته آنان ، او را به نابودی بکشاند .

در زمانیکه برده‌داری در آمریکا رایج بود، زن سیاه پوستی به نام هریت تابمن، گروهی مخفی به راه انداخته بود که بردگان را فر‌اری می‌داد.
بعدها از او پرسیدند : سخت‌ترین مرحله کار شما برای نجات بردگان چه بود؟
او عمیقا به فکر فرو رفت و گفت: قانع کردن یک برده به اینکه تو برده نیستی و باید آزاد باشی !

همچنین بخوانید: نگاهی بر مقام زن در فرهنگ ملل تورک و آذربایجان به بهانه ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

این ، فکرِ در بند بود ، که جسم را به بند کشیده بود ، و این رهایی فکر از بند بود که جسم را از بند اسارت و بردگی آزاد کرد.

در جهان امروز نیز بردگیِ فکر و اسارت اندیشه ، بسیاری را از چشیدن طعم شیرین آزادی محروم کرده است ، و دیواری که در مقابل دیدگانشان بنا شده ، آنقدر بلند است که از دیدن جهانی آزاد در آن سوی دیوار ها محرومند ، و بردگی فکر یعنی دیوار اسارتت را با دستان خودت بسازی ، و تنها دستی که می‌تواند این دیوار اسارت را فرو بریزد دستانیست که آن را بنا کرده است .

همچنین بخوانید: قاراباغ، افکار در بند را آزاد کرد و آزاد شد!

کافیست تا آزادی را باور کند…

محمد عینی ۹۹/۹/۱۶

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا