سلامتی و زندگی

نامه تشکر از گروه جراحی بیمارستان به پزشک ارشد ترکیه بیمارستان بیماری های استخوان بالتا لیمان استانبول / – عبدالله تورر ینر

در تاریخ 20.12.2021 به دلیل ناراحتی پشتم به عنوان نوبت برای عمل جراحی رفتم.

در تاریخ 20.12.2021 به دلیل ناراحتی پشتم به عنوان نوبت برای عمل جراحی رفتم. از درب ورودی با وجود ازدحام بسیار زیاد، پرسنل بیمارستان با حوصله و لبخند به همه بیماران از جمله خود من و کسانی که مرا در اتاق عمل بردند با لبخند و حسن نیت در خدمت همه بیماران بودند.

ترکیه- استانبول بیمارستان استخوان بندر بالتا گروه جراحی Doc.Dr. تحت رهبری علی اونر، دستیار دکتر. Alp Tekin Kocaoğlu – دستیار دکتر. من صمیمانه از Levent Oğuzhan Demirele و پرستار Selda Güner تشکر می کنم. توجه، مراقبت و دلسوزی را دیدم که در بیمارستان دولتی و بیمارستان های خصوصی خود نمی توانستم ببینم. خیلی متاثر شدم ما به لطف ملتمان یک کشور داریم. خدا به دولت ما برکت دهد

عبدالله تورر ینر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا