İqtisadiyyat

HÖKUMƏTİN QƏRARI İNTİQAD EDİLDİ

“Hökumətin məqsədi, Altıncı dövrə tərəqqi Planının sonuna qədər şirkətlərin dövlət idarəçiliyini qoruyarkən səhmləri ticari sandıqlar şəklində köçürmək, qısa zamanda büdcə kəsirini təmin etməkdir.”

“Hökumətin məqsədi, Altıncı dövrə tərəqqi Planının sonuna qədər şirkətlərin dövlət idarəçiliyini qoruyarkən səhmləri ticari sandıqlar şəklində köçürmək, qısa zamanda büdcə kəsirini təmin etməkdir.”

Mehr xəbər ajansının verdiyi məlumata görə, Vəzirlər Kabinəsi bəzi dövlət şirkətlərini ETF üsulu ilə təhvil vermək qərarına əsasən, Məclisin Tədqiqat Mərkəzi bir quzarişdə hökumətin qərarına intiqad etdi.

Məclisin quzarişinə görə, anayasanın 44-cü əslində Baş Siyasət İcra Qanununun qüvvəyə minməsindən sonrakı illərdəki özəlləşdirmə təcrübəsi ümumiyyətlə təyinetmə, qiymət və müştəri seçimində yol verilən çatışmazlıqlara yol açan çətin məsələlərlə müşayiət olunur. Əldə olan sənədlərin araşdırılması, müşküllə bağlı uğursuz təcrübələrin və baş verən ictimai məsələlərin, alıcıların seçimi kimi bəzi cənbələrdə potansiyel problemlərin qarşısını almaq üçün müdirlərin həll yollarına əl atmasına səbəb olduğunu göstərir. Sərmaya qoyanlar vasitəsi ilə köçürmə üçün icazə, hökumətə 1399-cu il büdcə qanununun “2” saylı qeydindəki “Əlif” bəndində 6,700 milyard tümən məbləğində verildi, Və 3 şirkətin inhisarında olub.

1. (Əlborz Sığorta Şirkətləri, Əmin Ettekayi, İranın Sadirat, Millət və Ticarat Bankları dövlət şirkətlərinə aid olan dövlət səhmlərinin qalan hissəsi daxil olmaqla)

2. Maşın ilə və metal sənayesi üçün dəyişkən səhm sandığı (İran Xodro, Saipəh, Mübarək Mis və Polad Sənayesindəki hökumət və ya dövlət şirkətlərinin qalan səhmləri daxil olmaqla).

3. Neft və petroşimi sənayesinin səhm sandığı tranzit (hökumət və ya dövlət şirkətlərinin Təbrizdəki nəftayırma şirkətlərindəki qalan səhmləri, Bəndər əbbas, İsfahan və Tehran nəft çıxarma şirkətləri).

Məsələnin genişliyini nəzərə alsaq, bu yanaşma sərmayaların çıxarılmış paylarını sandıqlara köçürülmüş şirkətlərin idarə edilməsinə, eləcə də bu şirkətlərin mövcud olduğu iqtisadi bölümləri fəaliyyətinə mənfi nəticələr verə bilər. Bu, insanların hüquqlarının və ictimai mülkiyyətinin itirilməsinə səbəb olacaq və ölkənin iqtisadi idarəçiliyi üçün yeni bir mərkəzə çevriləcəkdir.

Dövlət səhmlərinin ETF sandıqlar vasitəsilə köçürülməsi mekanizmi nədir?

Buna görə İqtisad və Maliyyə Vəzirliyi tərəfindən ETF vəsaitlərinin köçürülməsi mekanizmini dəstəklədiyi sənədlərdən biri, alıcının qabiliyyətindən irəli gələn problemlərin olmaması idi, çünki bu metodda karxanalar səhmləri bir adama və ya məcmüiyə satılmayacaqdır. Biznesin idarə edilməsi müəyyən bir şəxsin və ya qrupun əlində olmayacaqdır.
Amma hər halda xalqın zərərinə tamamlanacaq.

Show More

Related Articles

Bir cavab yazın

Back to top button
Close
Close