آذربایجانایران

تاراج و نابودی تاریخ آذربایجان؛ ابنیه‌ های تاریخی اردبیل در آستانه‌ تخریب‌ کامل

بسیاری از خانه‌ های تاریخی با قدمت چند صد ساله در استان‌ اردبیل در پی عدم توجه و رسیدگی مسئولان میراث فرهنگی در معرض نابودی و تخریب کامل قرار دارند. خانه‌ هایی که هر کدام به‌ نوبه‌ی خود‌ هویت‌، فرهنگ و‌ تاریخ‌ مردمان‌ گذشته‌ در آذربایجان‌ را بازگو می کنند.

به‌ نقل از فعالین‌ حوزه فرهنگی و دغدغه مندان حفظ آثار‌ تاریخی‌ و‌ میراث‌ بانها‌ در اردبیل خانه‌ ها و‌ ابنیه‌ های‌ تاریخی نظیر‌ خانه‌: وکیل، خانه‌ تاریخی اسماعیل‌ بی، خانه تاریخی وهابزاده، خانه‌ی منصوری، حمامهای‌ تاریخی‌ و دیگر ابنیه‌ ها در آستانه‌ تخریب‌ و نابودی کامل قرار دارند‌

 

در برخی موارد نزدیک به ۸۰ درصد خانه‌ ها فرو‌ ریخته‌ و‌ مکانی برای انباشت زباله‌ ها و تجمع معتادان‌ شده‌ است. و بخش باقی‌ مانده‌ خانه‌ ها‌ نیز توسط مسئولین استانی تخریب‌ می‌ شوند. این‌ خانه‌ ها‌ که‌ قدمتشان‌ در شهر اردبیل اکثرا‌ به‌ دوره‌ های‌ صفوی‌، قاجار و افشار بر می گردد با بازسازی و تبدیل آن به موزه‌ میتواند در جذب توریست به استان‌ کمک‌ کند،اما‌ اداره‌ کل‌ صنایع‌ دستی‌ و‌ میراث‌ فرهنگی‌ استان‌ اردبیل‌ به جای‌ بازسازی‌ مکانهای تاریخی سعی‌ در‌ نابودی‌ و‌ تبدیل‌ کردن‌ این‌ مکانها‌ به‌ مراکز تجاری‌ مسکونی‌ کرده‌ است.

 

سیاست نابودسازی‌ و‌ محو‌ تاریخ‌، فرهنگ و‌ هویت‌ آذربایجان‌ در‌ ایران‌ از‌ زمان‌ حکومت‌ پهلوی‌ کلید‌ خورده‌ است و‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ نیز‌ با نفوذ جریانهای‌ ایرانشهری، پان ایرانیستی این‌ سیاستها‌ با رنگ و بویی‌ آنتی تورکی همچنان‌ ادامه‌ دارند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا