آذربایجانایران

صدور کیفرخواست برای حسین صحت از بازداشت شدگان اخیر مراغه

شعبه اول دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان مراغه به ریاست علی برجی فرجی برای حسین صحت از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شهرستان مراغه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» کیفرخواست صادر شده است.

علی برجی فدجی بازپرش شعبه اول دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان مراغه عنوان کرده است با امعان نظر در جمع اوراق و محتویات پرونده و اقرار و اتهام متهم و ضمن رد دفاعیات غیرموجه متهم اتهام انتسابی «تبلیغ علیه نظام از طریق شعاردادن علیه نظام در معابر عمومی» را محرز و مسلم دانسته و برای این معترض قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.

حجم زیاد بازداشت شدگان در ماههای اخیر در شهرهای آذربایجان جنوبی و عدم آگاهی خانواده ها و ترس از اطلاع رسانی باعث گردیده است بسیاری از بازداشت شدگان در سکوت خبری تحت آزار و اذیت، شکنجه و بازداشت های غیرقانونی طولانی مدت قرار گیرند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا