fa

احضار تلفنی‌ و بازجویی‌ چند‌ ساعته مقصود‌ علیزادگان در اداره اطلاعات اردبیل

مقصود‌ علیزادگان‌، فعال مدنی آذربایجانی‌، روز‌ ۶ آبان‌، پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات‌ اردبیل‌ مورد‌ بازجویی و تهدید‌ چند ساعتی قرار گرفته است.

مقصود‌ علیزادگان‌، فعال مدنی آذربایجانی‌، امروز‌ پنجشنبه‌ ۶ آبان‌، پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات‌ اردبیل‌ مورد‌ بازجویی و تهدید‌ چند ساعتی قرار گرفته است.

طبق‌ اطلاع‌ نزدیکان‌ علیزادگان‌، این فعال آذربایجانی امروز‌ در وقت اداری‌ در پی تماسهای مکرر‌ اداره اطلاعات پس از حضور در ستاد خبری این نهاد امنیتی مورد بازجویی‌ قرار‌ گرفته است.

در طول‌ مدت‌ زمان‌ بازجویی‌ که‌ بیش‌ از ۳ ساعت‌ همراه‌ با تهدید‌ و‌ فشارهای‌ روحی‌ روانی‌ به طول‌ انجامیده‌ است‌، مامورین‌ اداره‌ اطلاعات‌، علیزادگان‌ را با این عناوین تهدید کرده‌اند: «اگر از‌ فعالیت های مدنی خود دست برندارید، در غیر این صورت سرنوشت‌ شما نیز‌ با سرنوشت دیگر‌ فعالین‌ آذربایجانی‌ محبوس در زندان‌ های‌ ایران مشابه‌ خواهد‌ بود.»

با استناد به مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفأ مرجع قضایی با صدور احضار کتبی میتواند از افراد بخواهد در دادسرا و دادگاه حاضر شود و در صورت احضار تلفنی از سوی مرجع قضایی می بایستی در چهارچوب مقررات دادرسی الکترونیکی مطابق ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری باشد. در غیر اینصورت هر گونه احضار، اعم از کتبی و شفاهی، از سوی مراجع دولتی غیر قضایی وجاهت قانونی ندارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا